Hide search box
Advanced search
(incl. VAT) Net price: PLN
Purchase form
To cart

Słowiańska terminologia techniczna

(na materiale polskim, rosyjskim i bułgarskim)

Authors: Julia Mazurkiewicz-Sułkowska Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Publication date: 2014 Publication language: Polski Number of pages: 304 Publication formats: EAN: 9788379697755 ISBN: 978-83-7969-306-1 eISBN: 978-83-7969-775-5 Category: linguistics Language Keywords: terminologia techniczna słownictwo specjalistyczne typy strukturalne ekwonimia teksykony techniczne konstrukcja składniowa Publisher's index: - Bibliographic note: -

Description

Rozwój techniki oraz brak odczuwalnych granic terytorialnych w badaniach naukowych powodują konieczność szybkiego opracowania terminologii porządkującej nowe pojęcia oraz znalezienia ekwiwalentów powstałych terminów w innych, terminologicznie zabezpieczonych, językach świata. Obecnie brakuje opracowań konfrontatywnych, zawierających analizę materiału ze wszystkich trzech słowiańskich grup językowych i badających relację między pojęciem technicznym a jego realizacjami terminologicznymi w różnych językach pokrewnych. Do tych badań niezbędna jest zarówno wiedza językoznawcza, jak i techniczna oraz wieloletnie doświadczenie w pracy z tekstami branżowymi w kilku językach. W tym celu wybrano jeden z fundamentalnych działów techniki – budowę i eksploatację maszyn. Ma on wieloletnią tradycję i można w jego przypadku mówić o przyjętej przez środowisko fachowców jednoznacznej leksyce konwencjonalnej Słownik branżowy (aneks) obejmuje terminologię z trzech języków słowiańskich i w przyszłości może być wykorzystany do pokazania różnic między omawianymi systemami terminologicznymi, a także szczegółowej analizy słowotwórczej czy analizy diachronicznej. Liczba pojęć i terminów w każdym z badanych języków nie odpowiadają sobie nawzajem. Ustalono źródła dysproporcji i określono podstawowe typy ekwonimów. W związku z tym, że w terminologii wszystkich trzech języków przeważają terminy o źródłosłowie rodzimym, a podstawowym sposobem rodzimej nominacji jest metaforyzacja, opisano nominację metaforyczną.