Hide search box
Advanced search
(incl. VAT) Net price: PLN
Purchase form
To cart

Antropologia wyobraźni twórczej w badaniach literackich

Świat wyobraźni Brunona Schulza

Authors: Marzena Karwowska Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Publication date: 2015 Publication language: Polski Number of pages: 352 Publication formats: EAN: 9788379695478 ISBN: 978-83-7969-546-1 eISBN: 978-83-7969-547-8 Category: Literature: history & criticism Literature & literary studies Keywords: antropologia wyobraźni antropologia literatury Świadomość Rodząca Obrazy postbachelardyzm postdurandowski nurt badań literackich Publisher's index: - Bibliographic note: -

Description

Książka poświęcona antropologii wyobraźni twórczej w badaniach literackich na przykładzie twórczości Brunona Schulza i jego twórczej wyobraźni jest błyskotliwym, z erudycją i znajomością przedmiotu napisanym studium. Składa się z dwu części: pierwszej, poświęconej antropologii wyobraźni twórczej w kontekście metodologii oraz drugiej, przybliżającej czytelnikowi świat wyobrażony Schulza z punktu widzenia antropologii literatury. Jej autorka dokonuje przeglądu pism antropologicznych Gastona Bachelarda i prezentuje założenia teoretyczne antropologii wyobraźni twórczej Gilberta Duranda. Kreśli ponadto współczesne tendencje w postdurandowskim nurcie badań literackich.
Analizując twórczość Schulza, wyodrębnia pola tematyczne i odpowiadające im konstrukcje. Są to: mitologia nieba (obrazy wznoszenia, upadku, poetyka skrzydeł, schemat katamorficzny); deformacja wyobrażeniowa (imaginacyjny schemat gigantyzacji, liliputyzacja, hiperboliczne wzmocnienie obrazu); „Przesmyki sprzeczności”. „Uszczęśliwiające antynomie”; pomiędzy „orgią światła” i „gilotyną nocy”; wyobrażeniowe oblicza czasu; homo patiens; transpozycja mityczna; „spacery sceptyka przez rumowiska kultury”; wyobraźnia uskrzydlona. Znamienny jest tytuł zakończenia: Pomiędzy schizomorfią wyobraźni a „światem zamkniętym na klucz”.