Hide search box
Advanced search
(incl. VAT) Net price: PLN
Purchase form
To cart

Metodologie językoznawstwa

Podstawy teoretyczne. Podręcznik akademicki

Authors: Piotr Stalmaszczyk Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Publication date: 2006 Publication language: Polski Number of pages: 300 Publication formats: EAN: 9788379692415 ISBN: 978-83-7171-993-6 eISBN: 978-83-7969-241-5 Category: linguistics Language Keywords: metodologia językoznawstwo metalingwistyka językoznaw-stwo kognitywne gramatyka języka polskiego gramatyka generatywna gramatyka konstrukcji generatywizm semantyka pragmatyka Publisher's index: - Bibliographic note: -

Description

Założenia filozoficzne w językoznawstwie. Matalingwistyka. „Język” i „gramatyka” w gramatyce generatywnej i semantyce pojęciowej. Semantyka a pragmatyka. Metodologia językoznawstwa kognitywnego. Strukturalistyczna a psychologiczna reprezentacja znaczenia.
Jest to zaawansowany podręcznik akademicki poświęcony współczesnym metodolo-giom językoznawczym w ujęciu interdyscyplinarnym. Kolejne rozdziały są autorskimi spojrzeniami na filozoficzne i logiczne podstawy językoznawstwa oraz historyczne uję-cie związków filozofii, filozofii nauki i językoznawstwa. Znajdują się też rozważania na temat celów i zadań metalingwistyki, gramatyki generatywnej, gramatyki uniwersalnej w modelu gramatyki generatywnej oraz języka w semantyce pojęciowej, najnowszych tendencji rozwojowych w generatywizmie. Omówiono też problemy generatywnego opisu języka polskiego oraz określenia granic semantyki i pragmatyki, dwóch stosunko-wo nowych teorii językoznawczych z pogranicza składni, semantyki i pragmatyki, czyli teorii relewancji oraz teorii łączącej do pewnego stopnia gramatykę generatywną i se-mantykę pojęciową i kognitywną, czyli gramatykę konstrukcji. Przedstawiono również zagadnienia pragmatyki językowej z perspektywy językoznawstwa kognitywnego, me-tody korpusowe w językoznawstwie kognitywnym oraz wybrane problemy psycholo-gicznej reprezentacji znaczenia.