Hide search box
Advanced search
(incl. VAT) Net price: PLN
Purchase form
To cart

Semantyczne i pragmatyczne aspekty komunikacji

Od deminutywów do gestów

Authors: Wiktor Pskit Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Publication date: 2014 Publication language: Polski Number of pages: 119 Publication formats: EAN: 9788379695416 ISBN: 978-83-7969-409-9 eISBN: 978-83-7969-541-6 Category: linguistics Language Keywords: semantyka pragmatyka deminutywy gesty interpretacja wyrażeń socjopragmatyczna typifikacja profile komunikacyjne wartości estetyczne ujęcie kognitywne Publisher's index: - Bibliographic note: -

Description

Niniejszy tom jest zbiorem tekstów poświęconych wybranym współczesnym tendencjom w badaniach nad semantycznymi i pragmatycznymi zagadnieniami szeroko rozumianej komunikacji. Najnowsze analizy z zakresu językoznawstwa, filozofii języka i teorii komunikacji wyraźnie wskazują, że głównym źródłem trudności o charakterze teoretycznym i metodologicznym w badaniach semantycznych są niejasne (a może nawet trudne do ustalenia) granice pomiędzy semantyką a pragmatyką. Badanie tych trudności jest jednym z motywów spajających przedstawione opracowania. Jednocześnie zebrane teksty w znaczący sposób różnią się między sobą pod wieloma względami. Autorzy reprezentują odmienne podejścia teoretyczne i tradycje filologiczne, a ich badania obejmują dane z różnych języków (polskiego, angielskiego, hiszpańskiego i rosyjskiego). Poszczególne rozdziały publikacji umożliwiają zorientowanie się w szerokim spektrum obszarów badawczych – od deminutywów, poprzez wyrażenia o tzw. znaczeniu ogólnym, profile komunikacyjne, język potoczny i perspektywę, aż po rolę gestów w komunikacji. Całość może stanowić przyczynek do współczesnych badań semantycznych i pragmatycznych, zarówno w kontekście językoznawczym, jak i w wymiarze interdyscyplinarnym.