Hide search box
Advanced search
(incl. VAT) Net price: PLN
Purchase form
To cart

Zróżnicowanie dostępności transportowej miast w województwie łódzkim

Authors: Szymon Wiśniewski Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Publication date: 2015 Publication language: Polish Number of pages: 225 Publication formats: EAN: 9788379695225 ISBN: 978-83-7969-521-8 eISBN: 978-83-7969-522-5 Category: Transport technology & trades Technology, engineering, agriculture Keywords: transport dostępność transportowa infrastruktura transportowa infrastruktura drogowa infrastruktura kolejowa region łódzki Publisher's index: - Bibliographic note: -

Description:

W książce opisano dostępność transportową miast w województwie łódzkim, którą należy postrzegać jako miarę poziomu trudności osiągania danych miejsc za pośrednictwem środków transportu. Celem opracowania jest zbadanie zróżnicowania dostępności transportowej miast województwa łódzkiego, którego realizacja wymagała osiągnięcia trzech celów dodatkowych: 1) określenia dostępności potencjalnej poprzez inwentaryzację i analizę wyposażenia w infrastrukturę transportową – drogową, kolejową i tramwajową województwa łódzkiego; 2) zbadania dostępności w zakresie transportu zbiorowego dzięki analizie funkcjonowania przewoźników realizujących połączenia pomiędzy miastami województwa łódzkiego. Aby to osiągnąć odwołano się do wszechstronnej analizy danych o kursowaniu poszczególnych środków transportu, pozyskanych od samych przewoźników, serwisów internetowych oraz tabliczek przystankowych; 3) przeanalizowania dostępności w zakresie samochodowego transportu indywidualnego na podstawie określenia czasu i kosztu dojazdów do miast województwa łódzkiego, które wykonano w odniesieniu do analiz teoretycznych, modelowych oraz danych o ruchu przekazywanych w czasie rzeczywistym. W książce zawarto aktualne dane i innowacje stosowanych metod badawczych, które mogą być danymi diagnostycznymi do dalszych badań, natomiast metody umożliwić prowadzenie badań autorskich zgodnie z funkcjonującym obecnie podejściem.