Hide search box
Advanced search
(incl. VAT) Net price: PLN
Purchase form
To cart

Sztuka słowa Mikołaja Reja

Studium stylistycznojęzykowe Psałterza Dawidowego

Authors: Danuta Kowalska Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Publication date: 2013 Publication language: Polski Number of pages: 459 Publication formats: EAN: 9788379695997 ISBN: 978-83-7525-818-9 eISBN: 978-83-7969-599-7 Category: linguistics Language Keywords: Mikołaj Rej Psałterz Dawidowy cechy stylistycznojęzykowe tekst biblijny wartości poetyckie epitet porównanie aliteracja harmonia głoskowa figura słow-no-dźwiękowa figura etymologiczna poliptoton paralelizm składniowy Publisher's index: - Bibliographic note: -

Description

Książka zawiera bardziej pogłębione i całościowe ujęcie językowej strony warsztatu twórczego jednego z ojców polskiej literatury. Niedostatki te w równym stopniu odno-szą się do wydanej około połowy szesnastego stulecia prozatorskiej parafrazy Psałterza Dawidowego, której autorstwo dość zgodnie dziś już badacze skłonni są wiązać z osobą Mikołaja Reja. Dzieło to, wzorowane najprawdopodobniej na łacińskiej parafrazie Jana van den Campen, dotąd w większym stopniu przyciągało uwagę od strony genetycznej, konfesyjnej i edycyjnej niż jego wartości i artyzmu językowego. Monografia Danuty Kowalskiej, reprezentantki łódzkiego środowiska językoznawczego, Sztuka słowa Mikołaja Reja. Studium stylistycznojęzykowe Psałterza Dawidowego, wypełnienia lukę badawczą.
Rozprawa przynosi wartościowe poznawczo i w znacznym stopniu nowatorskie w swej metodzie studium monograficzne ważnego zabytku polskiej literatury psałterzowo-biblijnej. Uczynienie polem obserwacji i oceny stylistycznojęzykowej strony niniejszej parafrazy stanowi niezaprzeczalny wkład autorki w przywrócenie należnej „równowagi” badawczej w dotychczasowych studiach nad spuścizną Nagłowiczanina. Praca ta dostarcza wielu ważnych danych nie tylko na temat języka osobniczego i warsztatu konkretnego twórcy, ale też rzuca wiele nowego światła na dzieje polszczyzny renesansowej oraz proces kształtowania się jej stylowej domeny biblijnej.