Hide search box
Advanced search

Search results

results: 64

Refine results

Access type

Product type

show more

Author

show more

Publication country

show more

Publication language

show more

Publication date

 • <2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • 2023

Creation date

 • <2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • 2023

Modified date

 • <2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • 2023

Media

show more

Publisher

show more

Provider

show more

Business model

show more

Number of pages

Tags

show more

Category

show more

Tags

show more
Save parameters
 • Sort by:
 • Uid
 • Relevance
 • Title
 • Publication date
 • Price
 • Page z 7
 • Okładka
  (0)
  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2012 ISBN: 978-83-7525-752-6 eISBN: 978-83-7969-672-7
  Description:

  Rosnącą popularność bezpośrednich form partycypacji pracowniczej wiązać należy z szybkim rozwojem nauk o zarządzaniu. Narastająca konkurencja zmuszała...

  Continue reading
  PLN Gross price list
 • Okładka
  (0)
  TOC
  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013 ISBN: 978-83-7525-936-0 eISBN: 978-83-7969-163-0
  Description:

  Gdy pojawia się potrzeba wykonania prognozy, istnieją sytuacje, kiedy opieramy się jedynie na szeregach czasowych, ponieważ albo brakuje czasu na...

  Continue reading
  PLN Gross price list
 • Okładka
  (0)

  Bliżej praktyki - wzajemne inspiracje nauki i biznesu

  Bożena Mikołajczyk

  Agnieszka Kurczewska

  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014 ISBN: 978-83-7969-258-3 eISBN: 978-83-7969-692-5
  Description:

  Historia i zasady funkcjonowania Rady Biznesu Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ. A&A – 25 lat firmy. Comarch SA i współpraca uczelni z...

  Continue reading
  PLN Gross price list
 • Okładka
  (0)
  TOC
  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014 ISBN: 978-83-7969-432-7 eISBN: 978-83-7969-651-2
  Description:

  Tematyka wzrostu gospodarczego była wielokrotnie podejmowana w literaturze ekonomicznej, zarówno od strony teoretycznej, jak i empirycznej, jednak...

  Continue reading
  PLN Gross price list
 • Okładka
  (0)
  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014 ISBN: 978-83-7969-422-8 eISBN: 978-83-7969-527-0
  Description:

  Zaletą publikacji jest usystematyzowana prezentacja funkcjonowania światowego rynku ropy naftowej oraz rynku paliw płynnych w Polsce, a także...

  Continue reading
  PLN Gross price list
 • Okładka
  (0)

  Pokolenia na rynku pracy

  Anna Rogozińska-Pawełczyk

  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014 ISBN: 978-83-7969-473-0 eISBN: 978-83-7969-782-3
  Description:

  W publikacji ukazano mechanizmy odpowiedzialne za kreowanie sytuacji kolejnych pokoleń na rynku pracy oraz różnorodne jej przyczyny związane z bieżącą...

  Continue reading
  PLN Gross price list
 • Okładka
  (0)
  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014 ISBN: 978-83-7969-097-8 eISBN: 978-83-7969-731-1
  Description:

  Zastaw na papierach wartościowych a bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa. Percepcja i motywy przedsiębiorczości w Polsce i w innych krajach...

  Continue reading
  PLN Gross price list
 • Okładka
  (0)
  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014 ISBN: 978-83-7969-096-1 eISBN: 978-83-7969-713-7
  Description:

  Zasadniczym celem książki jest przedstawienie teoretyczno-empirycznych wyników badań naukowych prowadzonych nad szeroko rozumianymi problemami...

  Continue reading
  PLN Gross price list
 • Okładka
  (0)

  Gospodarka oparta na wiedzy, innowacyjność i rynek pracy

  Edyta Dworak

  Tomasz Grabia

  Witold Kasperkiewicz

  Walentyna Kwiatkowska

  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014 ISBN: 978-83-7969-415-0 eISBN: 978-83-7969-706-9
  Description:

  Trwająca 25 lat transformacja polskiej gospodarki z powodzeniem zbudowała podstawy systemu opartego na liberalizacji, stabilizacji makroekonomicznej i...

  Continue reading
  PLN Gross price list
 • Okładka
  (0)
  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013 ISBN: 978-83-7525-953-7 eISBN: 978-83-7969-391-7
  Description:

  Głównym celem stawianym sobie przez autorów pracy jest ocena kierunku i siły wpływu kluczowych czynników rozwoju MSP oraz określenie przesłanek...

  Continue reading
  PLN Gross price list
 • F Free access
 • T Trial access
 • O Open access
 • S Subscription
 • L With time limit
 • P Purchased