Hide search box
Advanced search

Search results

results: 37

Refine results

Access type

Product type

show more

Author

show more

Publication country

show more

Publication language

show more

Publication date

 • <2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021

Creation date

 • <2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021

Modified date

 • <2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021

Media

show more

Publisher

show more

Provider

show more

Business model

show more

Number of pages

Tags

show more

Category

show more

Tags

show more
Save parameters
 • Sort by:
 • Uid
 • Relevance
 • Title
 • Publication date
 • Price
 • Page z 4
 • Okładka
  (0)
  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015 ISBN: 978-83-7969-477-8 eISBN: 978-83-7969-668-0
  Description:

  Praca jest poświęcona aktualnym problemom prawa konstytucyjnego w Polsce i na Litwie – stanowi zbiór opracowań naukowców z Uniwersytetów Łódzkiego i...

  Continue reading
  PLN Gross price list
 • Okładka
  (0)
  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015 ISBN: 978-83-7969-532-4 eISBN: 978-83-7969-533-1
  Description:

  Przeglądając księgi sądów miejskich w poszukiwaniu informacji o woźnych sądowych, nie uzyskaliśmy spodziewanych rezultatów. Rzucały się natomiast w...

  Continue reading
  PLN Gross price list
 • Okładka
  (0)
  Law
  Elsevier Science, 2017 ISBN: 9780081022313
  Description:

  Building the Rule of Law in China explores the idea that China needs a more globalized and diversified vision for the science of law, presenting the...

  Continue reading
  PLN Gross price list
 • Okładka
  (0)
  TOC
  Law
  SAGE Publications, 2006 ISBN: 9781473914018
  Description:

  This clear and accessible book covers all aspects of commercial leases, from receipt of instructions to termination. Fully up-to-date with all recent...

  Continue reading
  PLN Gross price list
 • Okładka
  (0)

  Cyber Security Awareness for Lawyers

  David Willson

  Henry Dalziel

  Elsevier Science, 2015 ISBN: 9780128051078
  Description:

  Cyber Security Awareness for Lawyers is a concise overview of the cyber security threats posed to companies and organizations. The book will provide...

  Continue reading
  PLN Gross price list
 • Okładka
  (0)
  TOC
  Law
  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014 ISBN: 978-83-7969-463-1 eISBN: 978-83-7969-542-3
  Description:

  Książka jest zbiorem prac poświęconych dobrom chronionym w prawie administracyjnym. Zagadnienia ogólne poruszają rozdziały: cz. I: Dobra (korzyści)...

  Continue reading
  PLN Gross price list
 • Okładka
  (0)
  TOC
  Law

  Dochody budżetu jednostek samorządu terytorialnego

  Antoni Hanusz

  Andrzej Niezgoda

  Piotr Czerski

  Wolters Kluwer Polska, 2009 ISBN: 978-83-7601-330-5 eISBN: 978-83-264-1849-5
  Description:

  Realizowanie przez samorząd terytorialny ciążących na nim zadań uzależnione jest od zapewnienia mu dostatecznych źródeł finansowania. Celowi temu...

  Continue reading
 • Okładka
  (0)
  Law
  Taylor and Francis, 2014 ISBN: 9781134680498
  Description:

  Europeanization of Judicial Review argues that the higher complexity of the political framework in which laws are made today leads to less...

  Continue reading
  PLN Gross price list
 • Okładka
  (0)
  TOC
  Law
  Taylor and Francis, 2015 ISBN: 9781317503781
  Description:

  Cases such as the Maastricht ruling by the German Federal Constitutional Court or the 'Crotty; decision by the Irish Supreme Court have gone down in...

  Continue reading
  PLN Gross price list
 • Okładka
  (0)
  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014 ISBN: 978-83-7969-407-5 eISBN: 978-83-7969-769-4
  Description:

  Problematyka immunitetów mających swoje źródło w prawie międzynarodowym jest zagadnieniem doniosłym zarówno dla teorii, jak i praktyki prawa...

  Continue reading
  PLN Gross price list
 • F Free access
 • T Trial access
 • O Open access
 • S Subscription
 • L With time limit
 • P Purchased