Hide search box
Advanced search

Search results

results: 37

Refine results

Access type

Product type

show more

Author

show more

Publication country

show more

Publication language

show more

Publication date

 • <2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021

Creation date

 • <2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021

Modified date

 • <2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021

Media

show more

Publisher

show more

Provider

show more

Business model

show more

Number of pages

Tags

show more

Category

show more

Tags

show more
Save parameters
 • Sort by:
 • Uid
 • Relevance
 • Title
 • Publication date
 • Price
 • Page z 4
 • Okładka
  (0)
  TOC
  Law

  Dochody budżetu jednostek samorządu terytorialnego

  Antoni Hanusz

  Andrzej Niezgoda

  Piotr Czerski

  Wolters Kluwer Polska, 2009 ISBN: 978-83-7601-330-5 eISBN: 978-83-264-1849-5
  Description:

  Realizowanie przez samorząd terytorialny ciążących na nim zadań uzależnione jest od zapewnienia mu dostatecznych źródeł finansowania. Celowi temu...

  Continue reading
 • Okładka
  (0)
  TOC
  Law
  Wolters Kluwer Polska, 2007 ISBN: 978-83-7526-473-9
  Description:

  Komentarz składa się z trzech działów. Pierwszy zawiera uwagi dotyczące przepisów zamieszczonych w Części drugiej kodeksu postępowania cywilnego, z...

  Continue reading
 • Okładka
  (0)
  TOC
  Law

  Spółka cywilna w obrocie gospodarczym

  Marcin Podleś

  Lidia Siwik

  Wolters Kluwer Polska, 2009 ISBN: 978-83-7601-784-6 eISBN: 978-83-264-2021-4
  Description:

  Spółka cywilna pełni ważną rolę w życiu gospodarczym w Polsce. Jest często wybieraną formą wspólnego prowadzenia działalności gospodarczej oraz...

  Continue reading
 • Okładka
  (0)
  Oxford University Press eISBN: 9780195396607
  Description:

  Continue reading
 • Okładka
  (0)
  Oxford University Press eISBN: 9780199796953
  Description:

  Continue reading
 • Okładka
  (0)
  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014 ISBN: 978-83-7969-293-4 eISBN: 978-83-7969-712-0
  Description:

  Głównym celem monografii było zbadanie adekwatności wypracowanych w teorii prawa koncepcji podziału na prawo publiczne i prawo prywatne w prawie Unii...

  Continue reading
  PLN Gross price list
 • Okładka
  (0)
  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013 ISBN: 978-83-7525-979-7 eISBN: 978-83-7969-380-1
  Description:

  Książka stanowi pierwsze we współczesnej literaturze kompleksowe opracowanie zagadnienia prawa testamentowego obowiązującego w Królestwie Polskim...

  Continue reading
  PLN Gross price list
 • Okładka
  (0)
  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014 ISBN: 978-83-7969-292-7 eISBN: 978-83-7969-711-3
  Description:

  Europa jest wspólnotą wartości cywilizacyjnych, do których należą wolność i równość jednostki, demokracja, państwo prawa, społeczeństwo obywatelskie...

  Continue reading
  PLN Gross price list
 • Okładka
  (0)

  Jurysprudencja 3: Integracja zewnętrzna i wewnętrzna nauk prawnych. Cz. 2

  Adam Bartczak

  Małgorzata Król

  Monika Zalewska

  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014 ISBN: 978-83-7969-149-4 eISBN: 978-83-7969-710-6
  Description:

  Dążenie do integracji zewnętrznej i wewnętrznej prawoznawstwa jest zjawiskiem ciągle aktualnym i powracającym w refleksji naukowej nad prawem...

  Continue reading
  PLN Gross price list
 • Okładka
  (0)
  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014 ISBN: 978-83-7969-145-6 eISBN: 978-83-7969-738-0
  Description:

  Encyklika Jana Pawła II „Laborem exercens” jest poświęcona aksjologicznym problemom prawa pracy. Autorzy poszczególnych tekstów odnieśli się...

  Continue reading
  PLN Gross price list
 • F Free access
 • T Trial access
 • O Open access
 • S Subscription
 • L With time limit
 • P Purchased