Zwiń wyszukiwarkę
Wyszukiwanie zaawansowane
Dostęp darmowy

Studia nad Bezpieczeństwem

Częstotliwość: 1 nr rocznie Wydawnictwo: Instytut Bezpieczeństwa Narodowego AP w Słupsku Język publikacji: Polski ISSN: 2543-7321 Kategoria: Public safety issues Indeks wydawcy: - Nota bibliograficzna: -

Opis

Czasopismo Studia nad Bezpieczeństwem, jest rocznikiem, które publikuje oryginalne wyniki badań w dziedzinie nauk o bezpieczeństwie.
Czasopismo jest wydawane przez Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku w ramach zeszytów naukowych.

Tematyka czasopisma poświęcona jest bezpieczeństwu narodowemu i międzynarodowemu w obszarach: społeczne uwarunkowania bezpieczeństwa, teoria bezpieczeństwa, bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne, inżynieria bezpieczeństwa, edukacja dla bezpieczeństwa.

Czasopismo ma charakter otwarty, czyli mogą w nim zamieszczać artykuły autorzy z ośrodków krajowych i zagranicznych. Czasopismo może drukować teksty studentów, jeżeli spełniają kryteria artykułu naukowego.