Pomoc

Czytelnia

Okno czytelni składa się z czterech głównych modułów:

 1. Pasek nawigacji
 2. Okno z danymi publikacji
 3. Menu publikacji
 4. Okno czytania

1. Pasek nawigacji - zawiera następujące elementy:

 • okno wyszukiwania - służące do wyszukiwania zadanej frazy w treści publikacji
 • powiększenie
 • przyciski nawigacji: przejdź do poprzedniej/następnej strony
 • pole aktualnej strony - dające możliwość wpisania numeru strony, do której chcemy przejść (zatwierdzenie klawiszem enter)
 • przycisk cytowania - cytuje stronę (dane przypisu)
 • dodaj do zasobów - dodaje publikację do zasobów użytkownika we wskazanym folderze
 • pobierz - daje możliwość pobrania publikacji w wybranym formacie (opcja zależna od wydawcy)
 • drukuj
 • pełny ekran

2. Okno z danymi publikacji - zawiera podstawowe informacje dotyczące publikacji, np. tytuł, autorów, wydawnictwo, datę wydania, liczbę stron i kategorię tematyczną

3. Menu publikacji - składa się z sześciu części:

 • Wyniki - wyświetla wyniki wyszukiwania posortowane według strony lub trafności wyszukiwania
 • Spis treści - z możliwością przejścia bezpośrednio do każdego rozdziału
 • Adnotacje - wyświetla listę adnotacji (notatek) utworzonych na tekście publikacji z możliwością przejścia do miejsca w publikacji, gdzie dana notatka została utworzona
 • Tagi - zawiera listę tagów dla danej publikacji
 • Pobierz - daje możliwość pobrania publikacji z wybranym formacie
 • Eksportuj - daje możliwość wyeksportowania danych bibliograficznych w sybranym formacie

Istnieje możliwość ukrycia modułów z danymi publikacji oraz menu publikacji - poprzez przycisk "ukryj/pokaż boczny panel".

4. Okno czytania - okno z podglądem publikacji

 

MENU PODRĘCZNE (aktywne w oknie czytania)

 

 

 

 

 

 

 

Menu podręczne zawiera cztery elementy:

 • Zaznaczenie - daje możliwość oznaczenia fragmentu publikacji - zostaje ono zapisane i jest widoczne w module "Adnotacje" po lewej stronie ekranu
 • Notatka - działa podobnie jak zaznaczenie z tą różnicą, że daje także możliwość dodania komentarza do zaznaczonego fragmentu
 • Cytat - pozwala wyeksportować cytat (wraz z danymi bibliograficznymi) do zewnętrzego użycia
 • Szukaj w... - wyszukuje zaznaczony fragment w wybranym źródle