Prezentacja on-line.

W serwisie Prezi.com przedstawiliśmy koncepcje i idee, które przyświecały przy tworzeniu platformy eContenta. Znajduje się tam przegląd najważniejszych funkcjonalności, tych już obecnych, jak też planowanych.