Zwiń wyszukiwarkę
Wyszukiwanie zaawansowane
(z VAT) Cena netto: PLN
Forma zakupu
Do koszyka

Geograficzno-polityczne uwarunkowania sytuacji Ukraińców, Łemków, Białorusinów i Litwinów w Polsce po 1944 roku

Autorzy: Marek Barwiński Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Data wydania: 2013 Język publikacji: Polski Liczba stron: 378 Formaty publikacji: EAN: 9788379699070 ISBN: 978-83-7525-785-4 eISBN: 978-83-7969-907-0 Kategoria: Sociology Sociology & anthropology Society & social sciences History Humanities Słowa kluczowe: Ukraińcy w Polsce Łemkowie Białorusini w Polsce Litwini w Polsce mniejszości narodowe przesiedlenia do ZSRR Akcja „Wisła" Indeks wydawcy: - Nota bibliograficzna: -

Opis:

Praca jest poświęcona przemianom narodowościowym, jakie zachodziły w Polsce po 1944 r., ze szczególnym uwzględnieniem mniejszości narodowych i etnicznych wschodniej Polski, gdzie zmiany te, zwłaszcza w aspekcie terytorialnym i ilościowym, były bardzo dynamiczne i wewnętrznie silnie zróżnicowane. Po upływie kilkudziesięciu lat i licznych przekształceniach sytuacji politycznej i prawnej można pokusić się o zbadanie, w jaki sposób polityka państwa, zarówno w warunkach ustroju totalitarnego, jak i demokratycznego, wpływa na strukturę narodowościową. W jaki sposób system polityczny i jego zmiany warunkują relacje między większością a mniejszościami narodowymi? Jak w różnych okresach kształtowała się tożsamość narodowa oraz instytucjonalizacja działalności społecznej i kulturalnej mniejszości narodowych i etnicznych „skazanych” przez władze na rozproszenie i stopniową asymilację? Co było głównymi przyczynami zróżnicowanej sytuacji społeczno-politycznej omawianych mniejszości w okresie PRL? Czy zmiany ustrojowe, zapoczątkowane w 1989 r., umożliwiły w praktyce równoprawne funkcjonowanie poszczególnych mniejszości narodowych i etnicznych? W jaki sposób liderzy omawianych mniejszości postrzegają i oceniają obecną sytuację narodowości, które reprezentują? Tak sformułowane pytania są zasadniczymi problemami badawczymi podjętymi w niniejszej pracy.