Hide search box
Advanced search
(incl. VAT) Net price: PLN
Purchase form
To cart

Mikrotoponimia i makrotoponimia. Problematyka wstępna

Microtoponymy and Macrotoponymy. Preliminary Problems

Authors: Artur Gałkowski, Renata Gliwa Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Publication date: 2014 Publication language: Polski , Angielski Number of pages: 346 Publication formats: EAN: 9788379697243 ISBN: 978-837969-307-8 eISBN: 978-83-7969-724-3 Category: linguistics Language Keywords: mikrotoponimia makrotoponimia toponimia toponomastyka onimia onomastyka microtoponyms macrotoponyms toponymy toponomastics onymy onomastics Publisher's index: - Bibliographic note: -

Description

Oddawana do rąk Czytelników publikacja jest pierwszą z trzech monografii w projekcie wydawniczym Nomina loci pod auspicjami Komisji Onomastyki Słowiańskiej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów. Niniejszy tom wpisuje się w krąg zainteresowań toponomastyki, jednocześnie uwzględniając najnowsze osiągnięcia onomastyki w zakresie studiów nad nazwami terenowymi i miejscowymi. Obejmuje istotne dla badań mikro- i makrotoponimii zagadnienia, z uzasadnionymi odniesieniami do antroponomastyki, chrematonomastyki, onomastyki literackiej i teorii nazw własnych.
Wagę poruszanych kwestii podkreśla autorski udział badaczy z licznych ośrodków polskich i zagranicznych, co wyraża się wielojęzycznością rozdziałów, począwszy od języka polskiego, poprzez czeski, słowacki, bułgarski, rosyjski, białoruski, angielski i włoski.
Prezentowana tematyka jak dotąd rzadko gościła w ujęciu monograficznym, zwłaszcza zestawienie mikrotoponimii z makrotoponimią w kontekście funkcjonowania tych dwóch zakresów nazewniczych wobec innych kategorii onimicznych, komunikacji, uzusu i różnych typów dyskursu. Wyrażamy nadzieję, że Czytelnik znajdzie tu inspiracje do własnych badań i poszukiwań.