Hide search box
Advanced search

Search results

results: 169

Refine results

Access type

Product type

show more

Author

show more

Publication country

show more

Publication language

show more

Publication date

 • <2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • 2023

Creation date

 • <2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • 2023

Modified date

 • <2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • 2023

Media

show more

Publisher

show more

Provider

show more

Business model

show more

Number of pages

Tags

show more

Category

show more

Tags

show more
Save parameters
 • Sort by:
 • Uid
 • Relevance
 • Title
 • Publication date
 • Price
 • Page z 17
 • Okładka
  (0)
  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2012 ISBN: 978-83-7525-752-6 eISBN: 978-83-7969-672-7
  Description:

  Rosnącą popularność bezpośrednich form partycypacji pracowniczej wiązać należy z szybkim rozwojem nauk o zarządzaniu. Narastająca konkurencja zmuszała...

  Continue reading
  PLN Gross price list
 • Okładka
  (0)
  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013 ISBN: 978-83-7525-979-7 eISBN: 978-83-7969-380-1
  Description:

  Książka stanowi pierwsze we współczesnej literaturze kompleksowe opracowanie zagadnienia prawa testamentowego obowiązującego w Królestwie Polskim...

  Continue reading
  PLN Gross price list
 • Okładka
  (0)
  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014 ISBN: 978-83-7969-467-9 eISBN: 978-83-7969-355-9
  Description:

  Książka jest poświęcona retoryce polityków i dziennikarzy w czasach czwartej Rzeczpospolitej - demaskuje sztuczki i chwyty słowne, jakimi posługuje...

  Continue reading
  PLN Gross price list
 • Okładka
  (0)
  TOC
  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014 ISBN: 978-83-7969-432-7 eISBN: 978-83-7969-651-2
  Description:

  Tematyka wzrostu gospodarczego była wielokrotnie podejmowana w literaturze ekonomicznej, zarówno od strony teoretycznej, jak i empirycznej, jednak...

  Continue reading
  PLN Gross price list
 • Okładka
  (0)
  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013 ISBN: 978-83-7525-818-9 eISBN: 978-83-7969-599-7
  Description:

  Książka zawiera bardziej pogłębione i całościowe ujęcie językowej strony warsztatu twórczego jednego z ojców polskiej literatury. Niedostatki te w...

  Continue reading
  PLN Gross price list
 • Okładka
  (0)
  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2012 ISBN: 978-83-7525-822-6 eISBN: 978-83-7969-601-7
  Description:

  Książka poświęcona jest problematyce kapitału społecznego. Zawarto w niej przegląd podstawowych koncepcji kapitału społecznego, a także...

  Continue reading
  PLN Gross price list
 • Okładka
  (0)
  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013 ISBN: 978-83-7525-954-4 eISBN: 978-83-7969-604-8
  Description:

  Książka zawiera rozważania na temat terytorium i terytorialnego wymiaru rozwoju. Opisano czynniki, które decydują o dynamice tego rozwoju oraz...

  Continue reading
  PLN Gross price list
 • Okładka
  (0)
  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013 ISBN: 978-83-7525-863-9 eISBN: 978-83-7969-605-5
  Description:

  Książka jest pierwszą pozycją, omawiającą sztukę i kulturę tego kraju, przykładając do niej normy europejskie i odcinając się od podejścia...

  Continue reading
  PLN Gross price list
 • Okładka
  (0)
  TOC
  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013 ISBN: 978-83-7525-862-2 eISBN: 978-83-7969-596-6
  Description:

  Badanie emocji (odczuwanych uczuć) nie jest procesem łatwym i oczywistym. Pytanie o naturę emocji zostaje wciąż otwarte. Ze względu na fakt, że emocje...

  Continue reading
  PLN Gross price list
 • Okładka
  (0)

  Praktyki pedagogiczne w szkole: Projekt i porady metodyczne

  Jacek Piekarski

  Ewa Cyrańska

  Bohdan Cyrański

  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014 ISBN: 978-83-7969-103-6 eISBN: 978-83-7969-607-9
  Description:

  Książka zawiera rozważania na temat pedagogicznego znaczenia praktyk, sposobu poj-mowania wiedzy, procesu kształcenia w trakcie praktyk oraz zasad...

  Continue reading
  PLN Gross price list
 • F Free access
 • T Trial access
 • O Open access
 • S Subscription
 • L With time limit
 • P Purchased