Hide search box
Advanced search

Search results

results: 37

Refine results

Product type

show more

Author

show more

Publication country

show more

Publication language

show more

Publication date

 • <2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • 2023

Creation date

 • <2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • 2023

Modified date

 • <2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • 2023

Media

show more

Publisher

show more

Provider

show more

Business model

show more

Number of pages

Tags

show more

Category

show more

Tags

show more
Save parameters
 • Sort by:
 • Uid
 • Relevance
 • Title
 • Publication date
 • Price
 • Page z 4
 • Okładka
  (0)
  TOC
  Law
  SAGE Publications, 2006 ISBN: 9781473914018
  Description:

  This clear and accessible book covers all aspects of commercial leases, from receipt of instructions to termination. Fully up-to-date with all recent...

  Continue reading
  PLN Gross price list
 • Okładka
  (0)
  TOC
  Law
  SAGE Publications, 2009 ISBN: 9781844458271
  Description:

  This book provides a comprehensive examination of all the required areas of criminal and policing law, with explicit links to the National...

  Continue reading
  PLN Gross price list
 • Okładka
  (0)

  Cyber Security Awareness for Lawyers

  David Willson

  Henry Dalziel

  Elsevier Science, 2015 ISBN: 9780128051078
  Description:

  Cyber Security Awareness for Lawyers is a concise overview of the cyber security threats posed to companies and organizations. The book will provide...

  Continue reading
  PLN Gross price list
 • Okładka
  (0)
  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014 ISBN: 978-83-7969-293-4 eISBN: 978-83-7969-712-0
  Description:

  Głównym celem monografii było zbadanie adekwatności wypracowanych w teorii prawa koncepcji podziału na prawo publiczne i prawo prywatne w prawie Unii...

  Continue reading
  PLN Gross price list
 • Okładka
  (0)
  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013 ISBN: 978-83-7525-979-7 eISBN: 978-83-7969-380-1
  Description:

  Książka stanowi pierwsze we współczesnej literaturze kompleksowe opracowanie zagadnienia prawa testamentowego obowiązującego w Królestwie Polskim...

  Continue reading
  PLN Gross price list
 • Okładka
  (0)
  Law
  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014 ISBN: 978-83-7969-466-2 eISBN: 978-83-7969-768-7
  Description:

  Instytucja odpowiedzialności posiłkowej stosowana wcześniej fakultatywnie stała się obecnie obligatoryjna w razie wystąpienia przesłanek ją...

  Continue reading
  PLN Gross price list
 • Okładka
  (0)
  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014 ISBN: 978-83-7969-407-5 eISBN: 978-83-7969-769-4
  Description:

  Problematyka immunitetów mających swoje źródło w prawie międzynarodowym jest zagadnieniem doniosłym zarówno dla teorii, jak i praktyki prawa...

  Continue reading
  PLN Gross price list
 • Okładka
  (0)
  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014 ISBN: 978-83-7969-292-7 eISBN: 978-83-7969-711-3
  Description:

  Europa jest wspólnotą wartości cywilizacyjnych, do których należą wolność i równość jednostki, demokracja, państwo prawa, społeczeństwo obywatelskie...

  Continue reading
  PLN Gross price list
 • Okładka
  (0)

  Jurysprudencja 3: Integracja zewnętrzna i wewnętrzna nauk prawnych. Cz. 2

  Adam Bartczak

  Małgorzata Król

  Monika Zalewska

  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014 ISBN: 978-83-7969-149-4 eISBN: 978-83-7969-710-6
  Description:

  Dążenie do integracji zewnętrznej i wewnętrznej prawoznawstwa jest zjawiskiem ciągle aktualnym i powracającym w refleksji naukowej nad prawem...

  Continue reading
  PLN Gross price list
 • Okładka
  (0)
  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014 ISBN: 978-83-7969-145-6 eISBN: 978-83-7969-738-0
  Description:

  Encyklika Jana Pawła II „Laborem exercens” jest poświęcona aksjologicznym problemom prawa pracy. Autorzy poszczególnych tekstów odnieśli się...

  Continue reading
  PLN Gross price list
 • F Free access
 • T Trial access
 • O Open access
 • S Subscription
 • L With time limit
 • P Purchased