Hide search box
Advanced search

Search results

results: 64

Refine results

Access type

Product type

show more

Author

show more

Publication country

show more

Publication language

show more

Publication date

 • <2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020

Creation date

 • <2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020

Modified date

 • <2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020

Media

show more

Publisher

show more

Provider

show more

Business model

show more

Number of pages

Tags

show more

Category

show more

Tags

show more
Save parameters
 • Sort by:
 • Uid
 • Relevance
 • Title
 • Publication date
 • Price
 • Page z 7
 • Okładka
  (0)
  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014 ISBN: 978-83-7969-443-3 eISBN: 978-83-7969-502-7
  Description:

  W ostatnich latach szkolnictwo w krajach europejskich przechodzi bardzo intensywną ewolucję. Zmiany obejmują organizację oświaty, ale sięgają także...

  Continue reading
  PLN Gross price list
 • Okładka
  (0)
  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014 ISBN: 978-83-7969-189-0 eISBN: 978-83-7969-741-0
  Description:

  Tematyka książki dotyczy kształtowania nowego obszaru centralnego w mieście w wyniku rewitalizacji terenów poprzemysłowych, a w konsekwencji...

  Continue reading
  PLN Gross price list
 • Okładka
  (0)

  Austria i relacje polsko-austriackie w XX i XXI wieku: Polityka – kultura – gospodarka

  Agnieszka Kisztelińska-Węgrzyńska

  Krzysztof A. Kuczyński

  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014 ISBN: 978-83-7969-455-6 eISBN: 978-83-7969-536-2
  Description:

  Kontekst polski tematu „Austria” był i jest naturalnym zagadnieniem licznych prac. Tematem tym ze strony polskiej zajmowali się m.in.: Henryk Batowski...

  Continue reading
  PLN Gross price list
 • Okładka
  (0)
  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014 ISBN: 978-83-7969-304-7 eISBN: 978-83-7969-744-1
  Description:

  Starzenie się społeczeństw ma charakter globalny, w szczególności dotykający kraje wysoko zurbanizowane i uprzemysłowione, w tym Polskę. Złożoność...

  Continue reading
  PLN Gross price list
 • Okładka
  (0)
  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014 ISBN: 978-83-7969-418-1 eISBN: 978-83-7969-773-1
  Description:

  Całe nasze życie jest wypełnione pracą nad emocjami, wypracowywaniem strategii i taktyk borykania się z nimi. Emocje ubarwiają świat, ale także...

  Continue reading
  PLN Gross price list
 • Okładka
  (0)

  Edukacja finansowa i inkluzja bankowa w realizacji koncepcji Silver Economy

  Iwa Kuchciak

  Marika Świeszczak

  Krzysztof Świeszczak

  Monika Marcinkowska

  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014 ISBN: 978-83-7969-465-5 eISBN: 978-83-7969-774-8
  Description:

  Książka dotyczy najważniejszych mechanizmów i uwarunkowań procesu włączania w system bankowy poprzez podnoszenie świadomości finansowej społeczeństwa...

  Continue reading
  PLN Gross price list
 • Okładka
  (0)

  Odrodzenie miast

  Andrzej Majer

  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014 ISBN: 978-83-7969-232-3 eISBN: 978-83-7969-729-8
  Description:

  W książce zawarto problematykę odrodzenia miast przemysłowych, lub inaczej możliwości wychodzenia przez nie z kryzysu wywołanego wprowadzeniem systemu...

  Continue reading
  PLN Gross price list
 • Okładka
  (0)
  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014 ISBN: 978-83-7969-239-2 eISBN: 978-83-7969-728-1
  Description:

  W monografii opisano sposób pojmowania obywatelskości jako płaszczyzny integracji społeczności muzułmańskich ze społeczeństwem polskim na przykładzie...

  Continue reading
  PLN Gross price list
 • Okładka
  (0)

  Narzędzia polityki zagranicznej Chińskiej Republiki Ludowej

  Małgorzata Pietrasiak

  Dominik Mierzejewski

  Karol Żakowski

  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014 ISBN: 978-83-7969-209-5 eISBN: 978-83-7969-726-7
  Description:

  Od czasu rozpoczęcia reform wewnętrznych w 1978 r. Chiny weszły na ścieżkę szybkiego wzrostu gospodarczego, stopniowo umacniając swoją pozycję...

  Continue reading
  PLN Gross price list
 • Okładka
  (0)

  Pokolenia na rynku pracy

  Anna Rogozińska-Pawełczyk

  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014 ISBN: 978-83-7969-473-0 eISBN: 978-83-7969-782-3
  Description:

  W publikacji ukazano mechanizmy odpowiedzialne za kreowanie sytuacji kolejnych pokoleń na rynku pracy oraz różnorodne jej przyczyny związane z bieżącą...

  Continue reading
  PLN Gross price list
 • F Free access
 • T Trial access
 • O Open access
 • S Subscription
 • L With time limit
 • P Purchased