Hide search box
Advanced search

Search results

results: 66

Refine results

Access type

Product type

show more

Author

show more

Publication country

show more

Publication language

show more

Publication date

 • <2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021

Creation date

 • <2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021

Modified date

 • <2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021

Media

show more

Publisher

show more

Provider

show more

Business model

show more

Number of pages

Tags

show more

Category

show more

Tags

show more
Save parameters
 • Sort by:
 • Uid
 • Relevance
 • Title
 • Publication date
 • Price
 • Page z 7
 • Okładka
  (0)
  TOC
  Elsevier Science, 2001 ISBN: 9780080543970
  Description:

  This research annual publication intends to bring together investment analysis and portfolio theory and their implementation to portfolio management....

  Continue reading
  PLN Gross price list
 • Okładka
  (0)

  Austria i relacje polsko-austriackie w XX i XXI wieku: Polityka – kultura – gospodarka

  Agnieszka Kisztelińska-Węgrzyńska

  Krzysztof A. Kuczyński

  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014 ISBN: 978-83-7969-455-6 eISBN: 978-83-7969-536-2
  Description:

  Kontekst polski tematu „Austria” był i jest naturalnym zagadnieniem licznych prac. Tematem tym ze strony polskiej zajmowali się m.in.: Henryk Batowski...

  Continue reading
  PLN Gross price list
 • Okładka
  (0)
  John Wiley & Sons, 2013 eISBN: 9781118624944
  Description:

  Continue reading
 • Okładka
  (0)
  TOC
  Elsevier Science, 2007 ISBN: 9780080469584
  Description:

  The bus is the most patronised of all land–based public passenger mode but is seen as a somewhat unglamorous means of supporting mobility and...

  Continue reading
  PLN Gross price list
 • Okładka
  (0)
  TOC
  Elsevier Science, 2011 ISBN: 9780080471198
  Description:

  What were the circumstances that led to the development of our cognitive abilities from a primitive hominid to an essentially modern human? The answer...

  Continue reading
  PLN Gross price list
 • Okładka
  (0)
  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014 ISBN: 978-83-7969-446-4 eISBN: 978-83-7969-780-9
  Description:

  W książce zawarto szczegółową analizę ewolucji poglądów starożytnych i wczesnośredniowiecznych autorów na temat dietetyki i ocenę wartości dzieł...

  Continue reading
  PLN Gross price list
 • Okładka
  (0)
  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015 ISBN: 978-83-7969-800-4 eISBN: 978-83-7969-801-1
  Description:

  Książka zawiera wyniki badań na temat doświadczenia bezdomności i domu osób pozostających w kryzysie bezdomności, żyjących w specjalistycznych...

  Continue reading
  PLN Gross price list
 • Okładka
  (0)
  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014 ISBN: 978-83-7969-165-4 eISBN: 978-83-7969-694-9
  Description:

  Wspieranie nauczycieli w pracy pedagogicznej i pomoc uczniom w edukacji. Działalność wydawnictw pedagogicznych w latach 1921−2012. Kształcenie...

  Continue reading
  PLN Gross price list
 • Okładka
  (0)
  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014 ISBN: 978-83-7969-144-9 eISBN: 978-83-7969-693-2
  Description:

  Wydawcy profesjonalni w Królestwie Polskim wobec programów upowszechniania i popularyzacji wiedzy na przełomie XIX i XX wieku. Edycje i edytorzy...

  Continue reading
  PLN Gross price list
 • Okładka
  (0)

  Edukacja finansowa i inkluzja bankowa w realizacji koncepcji Silver Economy

  Iwa Kuchciak

  Marika Świeszczak

  Krzysztof Świeszczak

  Monika Marcinkowska

  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014 ISBN: 978-83-7969-465-5 eISBN: 978-83-7969-774-8
  Description:

  Książka dotyczy najważniejszych mechanizmów i uwarunkowań procesu włączania w system bankowy poprzez podnoszenie świadomości finansowej społeczeństwa...

  Continue reading
  PLN Gross price list
 • F Free access
 • T Trial access
 • O Open access
 • S Subscription
 • L With time limit
 • P Purchased