Hide search box
Advanced search

Search results

results: 37

Refine results

Access type

Product type

show more

Author

show more

Publication country

show more

Publication language

show more

Publication date

 • <2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020

Creation date

 • <2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020

Modified date

 • <2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020

Media

show more

Publisher

show more

Provider

show more

Business model

show more

Number of pages

Tags

show more

Category

show more

Tags

show more
Save parameters
 • Sort by:
 • Uid
 • Relevance
 • Title
 • Publication date
 • Price
 • Page z 4
 • Okładka
  (0)
  TOC
  Elsevier Science, 2015 ISBN: 9780080970875
  Description:

  Fully revised and updated, the second edition of the International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences, first published in 2001, offers...

  Continue reading
  PLN Gross price list
 • Okładka
  (0)
  TOC
  Elsevier Science, 2014 ISBN: 9781483182551
  Description:

  Historical Foundations of the Common Law provides a general overview of the development of the common law. The book is comprised of 14 chapters that...

  Continue reading
  PLN Gross price list
 • Okładka
  (0)
  TOC
  Elsevier Science, 2014 ISBN: 9781483297712
  Description:

  With the permission of a North Carolina court, more than 150 hours of courtroom speech were recorded for this study. These tapes provided a rich...

  Continue reading
  PLN Gross price list
 • Okładka
  (0)
  TOC
  Law
  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014 ISBN: 978-83-7969-463-1 eISBN: 978-83-7969-542-3
  Description:

  Książka jest zbiorem prac poświęconych dobrom chronionym w prawie administracyjnym. Zagadnienia ogólne poruszają rozdziały: cz. I: Dobra (korzyści)...

  Continue reading
  PLN Gross price list
 • Okładka
  (0)
  TOC
  Law

  Dochody budżetu jednostek samorządu terytorialnego

  Antoni Hanusz

  Andrzej Niezgoda

  Piotr Czerski

  Wolters Kluwer Polska, 2009 ISBN: 978-83-7601-330-5 eISBN: 978-83-264-1849-5
  Description:

  Realizowanie przez samorząd terytorialny ciążących na nim zadań uzależnione jest od zapewnienia mu dostatecznych źródeł finansowania. Celowi temu...

  Continue reading
 • Okładka
  (0)
  TOC
  Law
  Wolters Kluwer Polska, 2007 ISBN: 978-83-7526-473-9
  Description:

  Komentarz składa się z trzech działów. Pierwszy zawiera uwagi dotyczące przepisów zamieszczonych w Części drugiej kodeksu postępowania cywilnego, z...

  Continue reading
 • Okładka
  (0)
  TOC
  Law

  Spółka cywilna w obrocie gospodarczym

  Marcin Podleś

  Lidia Siwik

  Wolters Kluwer Polska, 2009 ISBN: 978-83-7601-784-6 eISBN: 978-83-264-2021-4
  Description:

  Spółka cywilna pełni ważną rolę w życiu gospodarczym w Polsce. Jest często wybieraną formą wspólnego prowadzenia działalności gospodarczej oraz...

  Continue reading
 • Okładka
  (0)
  Oxford University Press eISBN: 9780195396607
  Description:

  Continue reading
 • Okładka
  (0)
  Oxford University Press eISBN: 9780199796953
  Description:

  Continue reading
 • Okładka
  (0)
  Law
  Description:

  Kwartalnik Klasyczny 1934 ( 1 ):DydaktykaStanisław Pilch - Tadeusz Sinko: W 30 lecie pracy wychowawczej1-8Stefanja Warszawska - Lucretius, De rerum...

  Continue reading
  Free access
 • F Free access
 • T Trial access
 • O Open access
 • S Subscription
 • L With time limit
 • P Purchased